Wiva Aqua

Tränare: Hanna Kuhna

Måndag kl. 18.00 – 21.00 Storviken

Tisdag kl. 18.30 – 21.00 Vilpe Arena

Söndag kl. 13.30 – 16.00 Sandviken

Wiva Air

Tränare: Emma Björklund, Emma Finne

Måndag kl. 18.30 – 21.00 Storviken

Onsdag 19.00 – 21.00 Vilpe Arena

Söndag 14.30 – 17.00 sandviken

Wiva Indigo

Tränare: Anette Pensar

Måndag kl. 17.30 – 19.30 Storviken

Tisdag kl. 17.00 – 20.00 Vikinga

Torsdag kl. 18.45 – 20.45 (aug-okt)/ k. 18.30 – 20.30 (nov.) Borgaregatans skola

Söndag kl. 13.00 – 16.00  (aug-okt)/ k. 17.30 – 20.00 (nov.) Borgaregatans skola

Wiva Ice

Tränare: Merit-Miriam Virta

Måndag kl. 19.00 – 21.00 Vilpe Arena

Tisdag kl. 18.00 – 20.30 Vilpe Arena

Torsdag kl.18.30 – 21.00 Storviken

Söndag kl.17.00 – 20.00 Storviken