Tuki myönnetty!

Iloksemme voimme kertoa että olemme saaneet tuen Brita Maria Renlundin säätiöltä. Tuki on myönnetty seuraavin perustein: ” Voimistelukouluryhmien perustaminen, lapsille ja nuorille jotka haluavat kehittää perusmotorisia taitojaan iästä ja aikaisemmasta…