Tietosuojaseloste

Rekisteri-ilmoitus

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Seura, Y-tunnus: Wasa Unique ry, 3010800-4

Osoite: Kauppatie 9, entrance C, 65610 Mustasaari

Sähköposti: info@wasaunique.fi

 

Henkilötietojen käsittely

Wasa Unique ry:n jäsenistä sekä heidät HOIKAAN rekisteröivistä huoltajista (alle 18-vuotiaat) muodostuu henkilötietorekisteri HOIKA ohjelmaan.  Hoika-ohjelma on Hoika Oy:n voimisteluliitolle toteuttama jäsenrekisteri + ilmoittautumis- sekä laskujenhallinnan ohjelmisto. Huoltaja täyttää tiedot itse ja ne ovat vapaaehtoisia, muilta osin kuin:

  • ​Nimi ja kotipaikka (yhdistyslain mukaan pidettävä jäsenrekisteriä)
  • Syntymäaika (oikeaan ryhmään ohjautumisen vuoksi)
  • Puhelinnumero (yhteydenottoa varten, etenkin hätätilainteissa)
  • Sähköpostiosoite (laskujen lähettämistä varten)

Jäsenillä on mahdollisuus tarkistaa, muokata ja poistaa tietojaan HOIKA ohjelmassa omilla tunnuksillaan.

Seuran johtokunnan jäsenillä on mahdollisuus katsoa tietoja HOIKASSA. Myös ikäkausien pääohjaajilla on pääsy ikäkauden osallistujalistoihin eli jäsentietoihin. Tämä jäsenmaksutietojen sekä mahdollisen tiedon jakamisen vuoksi.

Kilpavoimistelijoista tallennetaan myös nimi ja kilpailu tulokset historiallisiin tarkoituksiin. Näitä voidaan myös julkaista seuran nettisivuilla sekä sosiaalisissa medioissa.

Mahdolliset jäsenrekisteriä ja tietojen säilyttämistä koskevat kysymykset pyydetään osoittamaan johtokunnalle;  info@wasaunique.fi

Autamme tarvittaessa muuttamaan tietoja sekä tarvittaessa poistamaan tiedot järjestelmästä kokonaan. Jäsenrekisterivastaavaksi on nimetty Hanna Paavola.