Killan tarkoituksena on koota  jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat erilaiset liikuntaharjoitukset, toveri-illat, retket ja muut tapahtumat. Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta johonkin Voimisteluliiton jäsenseuraan kuulunut,entinen tai nykyinen jäsen.

EMÄNNISTÖ
Pj/ Kiltaäiti Maila Eriksson
Varapj/jäsenkirjuri Marjo Tornikoski
Muistiinmerkitsijä Katri Kerrman
Raha-kirstun vartija ja muotomenojen ohjaaja Salme Vesanen
Tiedottaja Minna Suihkonen
Emäntä Kaarina Suistala
Kiltaemäntä ja leikekirjanhoitaja Pirkko Heikkinen
Tähystäjä Marjatta Valkeakari
Jäsen Leena Rönnlund
Jäsen Kirsi Rintamäki

 

 

IMG_0034Wasa Uniquessa toimii kaksi kiltaa.
Liikuntaseura Vaasa- tytöt ry:n ja Vaasan Vasamattaret ry:n killat.

Tule mukaan kiltatoimintaan- ota yheyttä killan emännistöön. Kiltalaiset kuuluvat Wasa Unique ry:n, jäsenmaksun vuosittain suorittamalla.