Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta johonkin Voimisteluliiton jäsenseuraan kuulunut, sekä entinen että nykyinen jäsen. Killan jäsen voi käyttää kiltamerkkiä.

Killan tarkoituksena on koota yhdistyksen jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat erilaiset liikuntaharjoitukset, toveri-illat, retket, esitelmätilaisuudet jne.

Syksy 2020
EMÄNNISTÖ
Pj/ Kiltaäiti Maila Eriksson
Varapj/jäsenkirjuri Marjo Tornikoski
Muistiinmerkitsijä Katri Kerrman
Raha-kirstun vartija ja muotomenojen ohjaaja Salme Vesanen
Tiedottaja Minna Suihkonen
Emäntä Kaarina Suistala
Kiltaemäntä ja leikekirjanhoitaja Pirkko Heikkinen
Tähystäjä Marjatta Valkeakari
Jäsen Leena Rönnlund

EMÄNNISTÖ

Muista seurata Pohjalaisen toimintapalstaa tiistaisin ja torstaisin!

 

IMG_0034Kiltatoiminta
Uskollisuuden Kilta toimii 126 seurassa ja lisää kiltoja syntyy vuosittain. Kiltojen koko vaihtelee 10-100 jäsenen välillä; kaiken kaikkiaan kiltalaisia on n. 4000. Ensimmäinen kilta perustettiin Helsingin Naisvoimistelijoihin vuonna 1950.

Uskollisuuden Kiltojen tarkoitus ja toiminta
Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Erilaiset retket ja kurssit sekä kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa.