Nyheter

Wasa Cup 25.3.2023

Wasa Unique ordnar Wasa Cup, en tävling i Estetisk truppgymnastik, 25.3.2023 i Botniahallen. Mera info hittas här (på finska)

Wasa Uniques årsmöte 16.4

Alla Wasa Uniques medlemmar är välkomna med på årsmöte! Stadgeenliga ärenden! Anmälan om deltagande och anmälningsärenden av medlemmar ska skickas till föreningens styrelse senast två veckor innan mötet, 2.4.2023 info@wasaunique.fi