Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt ordinarie medlemmar.

Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Styrelsen 2021:

Sari Saarikoski, ordförande

Nina Lindahl, vice ordförande

Hanna Vanhala, sekreterare

Matilda Hassel, ledaransvarig & marknadsföring

Tiia Hautala, ansvarig för hobbygrupper för barn och ungdomar

Hanna Paavola, ansvarig för hobbygrupper för vuxna

Kirsi Rintamäki, utbildningsansvarig

Maria Kallio

Kontakta oss på: info@wasaunique.fi

050 366 7791 (kl. 9-19)