Föreningens styrelse består av nio stykcken aktiva medlemmar: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ordinarie medlemmar.

Styrelsen håller vanligtvis möten en gång i månaden.

Kontakta oss på: info@wasaunique.fi
050 366 7791 (kl. 9-19)