Föreningens styrelse består av nio stykcken aktiva medlemmar: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ordinarie medlemmar.

Styrelsen håller vanligtvis möten en gång i månaden.

Styrelsen 2022:

Nina Lindahl, ordförande
Hanna Vanhala, vice ordförande
Matilda Hassel, sekreterare
Anna Jern-Houttu, kassör
Tiia Hautala, grenansvarig för hobbygrupper för barn och ungdomar
Hanna Paavola, grenansvarig för hobbygrupper för vuxna
Maria Kallio, grenansvarig för truppgymnastik
Hanna Niemi, grenansvarig för truppgymnastik
Kirsi Rintamäki, utbildningsansvarig

Kontakta oss på: info@wasaunique.fi
050 366 7791 (kl. 9-19)