Hobbygruppernas terminsavgifter vårterminen 2024

Nyhet!

För vuxengrupper finns i nu bara 10 och 20 gångers kort, med dessa kan man delta i vilka vuxengrupper som helst. För att delta i en vuxengrupp registrerar du dig via myclub där du kan köpa ett 10 eller 20 gångers kort. Du anmäler dig som vanligt till den eller de grupper som du ämnar delta i för att ledaren skall ha dina kontaktuppgifter vid behov.

Testa på och återbetalning av terminsavgift

Nya gymnaster kan testa på i gruppen 2 gånger. Efter det bör man ta ett beslut om man vill fortsätta i gruppen eller inte. Vill man annullera sin plats meddelar man detta till ledaren och till info@wasaunique.fi. Redan betalda avgift återbetalas inte.

Försäkringar

Föreningen har tecknat olycksfallsförsäkring för alla hobbygymnaster, Pohjola försäkringen och Voimisteluliittos jumppaturva för hobbygymnaster. Försäkringen ersätter exempelvis skador som sker under gymnastiktimmen och under uppvisningar/framföranden inom Finland. Observera att medlemsavgiften bör vara betald innan försäkringen gäller!

Tävlande gymnaster ser till så att de köper försäkring i samband med licensköp eller så att de på annat sätt har en i kraft varande skadeförsäkring.

Inställda lektioner

Eftersom föreningens timmar hålls i skolor, kan det ibland hända att jumppatimmarna blir inhiberade p.g.a. skolans egen verksamhet. Vi strävar efter att informera om inställda timmar i tid. Om en ledare blir sjuk söks i första hand vikarie för timmen.

Fototillstånd

Föreningen kan komma att fotografera gymnasterna under träningar, tävlingar och andra evenemang. Foto- och video tillstånd anges i Myclub bland uppgifter om medlemmen. Fotona kan användas på hemsidan för marknadsföring.