Terminen börjar 13.1.2020
Anmälan till grupper öppnar 20.12.2019
Terminsavgift våren 2020:
1 gång / veckan 69 € *
2 gånger eller flera / vecka 99 € *
* medlemsavgift på 10 € ingår i terminsavgiften
Vuxen grupper: ifall du vill delta i flera än 1 jumppa i veckan väljer du gruppen där det står ”KEVÄT 2020 2xvko” Anmäl dig till alla de grupper som du vill delta i.

VUXENGRUPPER

Muskelmotion (RPV)
Måndag 18-19 Merenkurkun koulu
Katriina Koskieniemi-Väisänen

Motionsgrupp för män
Måndag 19-20 Merenkurkun koulu
Minna Backman/Katriina Koskiniemi-Väisänen

Dansglädje 70+
Tisdag 11-12 Vuorikodin juhlasali
Toini Koskinen

Cirkelträning
Timmen annullerad pga. av för få deltagare.

Body
Onsdag 18-19 Keskuskoulun yläsali
Katriina Koskiniemi-Väisänen

 

 

BARNGRUPPER

Knattejumppa 4-5 åringar, flickor & pojkar
Måndag 17.15-18 Gerby Skola
Jasmin Granholm, Sanna Lundström

Jumppaskola 6-8 åringar
Torsdag 16.30-17.15 Merenkurkun koulu
Hanna Paavola

Jumppaskola 9-12 åringar
Torsdag 17.15-18.15 Merenkurkun koulu
Hanna Paavola