WASA UNIQUE

Wasa Unique r.f. är en tvåspråkig motions och gymnastikförening med verksamhet i Vasa med omnejd. Föreningen är grundad våren 2019 och är ett resultat av sammanslagningen av tre gymnastikföreningar i Vasa, Vasa gymnastikförening, Vaasa-tytöt och Vaasan vasamattaret.

Wasa Unique är en tvåspråkig förening och vi är medlemmar i Finlands svenska gymnastikförbund och Voimisteluliitto.
Verksamheten kommer att fungera på både finska och svenska för barn, unga och vuxna i alla åldrar.

VISION Framgång och upplevelser i en bra förening

STRATEGI Wasa Unique r.f. möjliggör mångsidig hobby- och tävlingsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen är nationellt känd och framgångsrik.

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR
Drömmar blir sanna genom att uppmärksamma individen
Positivitet och gemenskap
 Ansvarsfullhet och pålitlighet