Grupper för barn och ungdomar

Familjegymnastik

Under Familjegymnastik-timmen jumppar barnet tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. Med hjälp av lekar, musik och olika redskap stärks barnets motoriska färdigheter och därmed också deras kroppsmedvetenhet och självkänsla. Det viktigaste under denna timme är ändå att ni får en stund tillsammans där ni upptäcker glädjen i rörelse och lek.

Jumppaskola – nytt för i år!

Jumppaskola finns för åldern 2-12 år.

Jumppaskola finns för barn i åldern 2-12 år. Jumppaskola är gymnastik via glädje, som passar för både flickor och pojkar och alla är välkomna till dessa timmar – man behöver ingen tidigare erfarenhet. Målet med jumppaskola är att utveckla barnens koordination, balans, vighet, styrka, samt uppleva rörelseglädje. Jumppaskola är mångsitidgt och ger en bra grund för både gymnastik och andra grenar. Sagodans 2-4 år

Under Sagodans-timmen får barnen (både flickor och pojkar) öva sina dansfärdigheter genom enkla koreografier och lätta övningar. Timmen börjar alltid med en kort sagostund, där bekanta sagor läses upp och diskuteras med barnen. Därefter lärs en lätt koreografi ut, med koppling till sagans karaktär, känslor och miljöer.

Redskapsgymnastik hobbygrupper

Redskapstricks 6-9 år

Redskapstricks passar för barn i åldern 6-9 år, som vill bekanta sig med redskapsgymnastikens värld och öva på handstående, hjulningar, olika hopp och andra akrobatikrörelser. Under timmarna övar vi på grunderna i redskapsgymnastik genom lekar och redskapsbanor. Vi bekantar oss med alla möjliga redskap som finns i salen. 

Redskapstricks 9-12 år

Redskapstricks passar för barn i åldern 9-12 år, som vill bekanta sig med redskapsgymnastikens värld och öva på handstående, hjulningar, olika hopp och andra akrobatikrörelser. Under timmarna övar vi på grunderna i redskapsgymnastik genom lekar och redskapsbanor. Vi bekantar oss med alla möjliga redskap som finns i salen. Redskapstrix passar också om man tidigare har varit med i någon redskapsgymnastikgrupp.

Akrobatik

På akrobatiktimmen övar vi oss på alla salens redskap, har olika parövningar och gör koreografier av dem. Målet är att lära sig nya saker under tiden man har roligt. Innehållet utvecklas efter gymnasternas önskemål.

Redskapstricks 2ggr i veckan

Redskapstricks 2ggr i veckan är tänkt för motiverade gymnaster som vill träna redskapsgymnastik två gånger i veckan. Vi rekommenderar att gymnasten har någon bakgrund av gymnastik, som synns i styrka, vighet, och kroppskontroll. Detta innebär att gymnasten redan kan rörelser som hjulningar, handstående, baklänges kullerbytta med rätt teknik.

Gruppen är full för vårterminen 2024.

Vuxengrupper

 

Hobbytrupp för vuxna – Pralin

Hobbytrupp för vuxna. På den här timmen tränar vi färdigheter som hör till estetisk truppgymnastik (balans, kroppsrörelser, hopp mm). Smidighet, koreografier, tänjningar och muskelövningar ingår varje gång. Mångsidig träning och gemenskap är ledorden! Ledare: Mariana Grönroos.

Monday Moves

En effektiv och mångsidig konditionsträning för vuxna. Passar för alla oberoende fysiskt skick. Man kan anpassa timmens innehåll och rörelser enligt egen nivå. Ledare: Angelica Granlund.

Motionsgrupp för män  

Mångsidig grupp för män kryddat med humor. Muskelträning men också träning av uthållighet och töjning. I en grupp med bra gemenskap blir du motiverad att upprätthålla din egen motion. Kom med! Ledare: Minna Backman

Thursday Training

En fartfylld timme med garanterad mjölksyra och svett. Timmen är för dig som vill ha utmanande träning, men låt dig inte skrämmas – det går att anpassa för de flesta! Ledare: Yvonne Granlund 

Danstimme – Feel it!

Dansgrupp för unga och vuxna. Under timmen tränar vi olika koreografier och har roligt tillsammans. Älskar du också att dansa, då är detta gruppen för dig! Ledare: Nina Lindahl

Flera av våra kurser för vuxna samt föräldra-barngrupper ordnas  i samarbete med SFV:s studiecentral.