Grupper för barn och ungdomar

 

Föräldra- och barngymnastik (FoB) 

Under FoB timmen jumppar barnet med en förälder eller annan vuxen. Med hjälp av lekar, musik och olika redskap stärks barnets motoriska färdigheter och därmed också deras kroppsmedvetenhet och självkänsla. Det viktigaste under denna timme är ändå att ni får en stund tillsammans där ni upptäcker glädjen i rörelse och lek.

Minikids

För de yngre barnen, lekbetonad jumppa med och utan redskap. Barnen får spring, åla, hoppa, balansera, klättra och leka tillsammans med de andra barnen och ledarna. Tyngdpunkten ligger i rörelseglädje men samtidigt utvecklas även de motoriska färdigheterna.

Mini-JV

I Mini-JV får 3-4 åringar bekanta sig med Estetisk truppgymnastik och gruppen ger en mångsidig grund för idrottsgrenen. Varje barn får träna enligt sina egna färdigheter och önskemål. Timmen börjar med fartfylld lek och uppvärmning och grundmotoriska övningar. Varje träning har ett tema som övningarna görs efter. Under terminen kan olika redskap (boll, hopprep, tunnband) användas.

Jumppakids

För barn i lågstadieålder, med betoning på rörelseglädje! Barnen får under terminens gång pröva på olika lekar och övningar som stärker barnets motoriska färdigheter och därmed också deras kroppsmedvetenhet och självkänsla. 

Redskapsgymnastik hobbygrupper

Redskapsskoj

Redskapskoj passar för alla barn som vill bekanta sig med redskapsgymnastikens värld på ett lekfullt sätt. Under timmarna övar vi på grunderna i redskapsgymnastik genom lekar och redskapsbanor. Vi bekantar oss med alla möjliga redskap som finns i salen.

Akrobatik

På akrobatiktimmen övar vi oss på alla salens redskap, har olika parövningar och gör koreografier av dem. Målet är att lära sig nya saker under tiden man har roligt. Innehållet utvecklas efter gymnasternas önskemål.

Redskapsgymnastik (flickor och pojkar)

Redskapsgymnastik grupperna är till för alla som är intresserade av grenen, tidigare erfarenheter krävs ej. Under terminen får gymnasterna träna på olika redskap och färdigheter som krävs inom redskapsgymnastiken (spänst, rörlighet, kroppskontroll, kullerbyttor, hjulning, brygga, handstående mm.). Timmen går på svenska men ledarna kan finska.

Redskapsgymnastik Fortsättningsgrupp (flickor)

Fortsättningsgrupperna är till för gymnaster som har erfarenhet av redskapsgymnastik, vilket syns bl.a. genom styrka, spänst och kroppskontroll. Detta innebär att övningar som t.ex. hjulning, handstående och kullerbytta bakåt bör behärskas med nästan korrekt teknik. I fortsättningsgruppen får man avlägga kopparmärket.

Till fortsättningsgruppen kan man komma med genom en rekommendation av sina egna tränare i slutet av en termin eller genom att delta i ett öppet pröva på-tillfälle i början av höstterminen. Timmen går på svenska men ledarna kan finska.

Redskapsgymnastik Motivationsgrupp

Motivationsgruppen är till för gymnaster som är motiverade och vill träna redskapsgymnastik två gången i veckan. Gymnasterna bör ha erfarenhet av redskapsgymnastik, vilket syns bl.a. genom styrka, spänst, vighet och kroppskontroll. Detta innebär att övningar som t.ex. hjulning, handstående och kullerbytta bakåt bör behärskas med nästan korrekt teknik. Vi tränar mångsidigt på grundrörelser på de olika redskapen och avlägger koppar- och bronsmärket.

Till motivationsgruppen kan man komma med genom en rekommendation av sina egna tränare i slutet av en termin eller genom att delta i ett öppet pröva på-tillfälle i början av höstterminen. Timmen går på svenska men ledarna kan finska.

När man avlagt bronsmärket har man möjlighet att stiga till tävlingsgruppen i början av nästa termin om det finns plats i gruppen. Timmen går på svenska men ledarna kan finska.

Redskapsgymnastik Självständig träningsgrupp

Denna grupp tränar en gång i veckan och är till för tränare, före detta tävlingsgymnaster eller andra som har erfarenhet av gymnastik och kan träna redskapsgymnastik relativt självständigt. Gruppen har ingen skild tränare utan träningarna formas av deltagarna och tanken är att få träna på valfria redskap. Gruppen är tvåspråkig.

Redskapsgymnastik Tävlingsgruppen

Se beskrivning och mera information om denna grupp under fliken TÄVLINGSGRUPPER> REDSKAPSGYMNASTIK

Vuxengrupper

 

Hobbytrupp för vuxna – Pralin

Hobbytrupp för vuxna. På den här timmen tränar vi färdigheter som hör till estetisk truppgymnastik (balans, kroppsrörelser, hopp mm). Smidighet, koreografier, tänjningar och muskelövningar ingår varje gång. Mångsidig träning och gemenskap är ledorden! Ledare: Mariana Grönroos.

Dansant gymnastik – Flow gymnastics

En gren som binds samman av dans och gymnastik, och som grundar sig i Finländsk damgymnastik. Timmarna är uppbyggd med uppvärmning-, teknik- och en koreografisk del, men inte att förglömma egen kreativitet och tolkning av musik.ans för vuxna. Ledare: Hanna Paavola. Finns inte med i våren 2023s schema

Monday Moves

En effektiv och mångsidig konditionsträning för vuxna. Passar för alla oberoende fysiskt skick. Man kan anpassa timmens innehåll och rörelser enligt egen nivå. Ledare: Angelica Granlund.

Motionsgrupp för män  

Mångsidig grupp för män kryddat med humor. Muskelträning men också träning av uthållighet och töjning. I en grupp med bra gemenskap blir du motiverad att upprätthålla din egen motion. Kom med! Ledare: Minna Backman

Sunday Strength

En fartfylld timme med garanterad mjölksyra och svett. Timmen är för dig som vill ha utmanande träning, men låt dig inte skrämmas – det går att anpassa för de flesta! Ledare: Yvonne Granlund 

Strong Mama

Strong Mama är en timme där mammor får träna och bygga upp sin styrka tillbaka. Bebisar (0-1år) får vara med! Timmen består av uppvärmning, muskelträning för hela kroppen samt stretching. Ta med dig en jumppamatta, vattenflaska samt en filt/underlag som din bebis kan ligga på och övrigt bebisen behöver. Du bör ha varit på eftergranskningen innan du deltar i timmen! Timmen hålls av en fysioterapeut. Ledare: Yvonne Granlund

Starka Föräldrar

Starka Föräldrar är en kurs för daglediga föräldrar med barn i åldern ca 1-2 år. Timmen består av träning för föräldrarna, och barnen får leka med olika jumpparedskap som t.ex. bollar och ärtpåsar medan föräldrana tränar brevid. Ibland kan barnen vara med i övningarna! Ta med jumppamatta, vattenflaska och vad barnet kan tänkas behöva! Ledare: Yvonne Granlund

Danstimme – Feel it!

Dansgrupp för unga och vuxna. Under timmen tränar vi olika koreografier och har roligt tillsammans. Älskar du också att dansa, då är detta gruppen för dig! Ledare: Nina Lindahl

FeelIt! Tackar sina sponsorer:

 

 

 

 

Flera av våra kurser för vuxna samt föräldra-barngrupper ordnas  i samarbete med SFV:s studiecentral.