Skolor

Gerby skola

Västerviksvägen 27, 65280 Vasa

Haga skola

Gustaf III:s stig 2, 65370 Vasa

Huutoniemen koulu

Mannerheimsvägen 41, 65320 Vasa

Keskuskoulu

Rådhusgatan 39-43, 65100 Vasa

 

Kvevlax lärcenter

Funisbackvägen, 66530 Kvevlax

Länsimetsän koulu

Västerskogsvägen 10, 65280 Vasa

 

Onkilahden yhtenäiskoulu

Berggatan 7, 65100 Vasa

 

Silveria

Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa

Smedsby-Böle skola

Bölesundsvägen 11, 65610 Korsholm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Solf skola

Solfvägen 204, 65450 Solf

Sundom skola

Sundomvägen 13, 65410 Sundom