Skolor

Gerby skola

Västerviksvägen 27, 65280 Vasa

Haga skola

Gustaf III:s stig 2, 65370 Vasa

Huutoniemen koulu

Mannerheimsvägen 41, 65320 Vasa

Kvevlax lärcenter

Funisbackvägen, 66530 Kvevlax

Länsimetsän koulu

Västerskogsvägen 10, 65280 Vasa

 

Onkilahden yhtenäiskoulu

Berggatan 7, 65100 Vasa

 

Silveria

Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa

Smedsby-Böle skola

Bölesundsvägen 11, 65610 Korsholm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Solf skola

Solfvägen 204, 65450 Solf

Sundom skola

Sundomvägen 13, 65410 Sundom