Föreningens styrelse består av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt ordinarie medlemmar.

Styrelsen håller möten vid behov, vanligtvis en gång i månaden.

Kontakta oss på: info@wasaunique.fi