Styrelsen 2021

Wasa Unique r.f. höll sitt höstmöte 22.11.

Mötet godkände verksamhetplan och budget för 2021.

Ny styrelsemedlem Maria Kallio, välkommen med!

I styrelsen kvarstår 2021:

Sari Saarikoski (ordförande)

Hanna Vanhala (sekreterare)

Nina Lindahl (vice ordförande)

Matilda Hassel

Kirsi Rintamäki

Tiia Hautala

Hanna Paavola

Lisää samasta aiheesta