Johtokunta 2021

Wasa Unique ry:n syyskokous 22.11. Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Uusi johtokunnan jäsen Maria Kallio, tervetuloa mukaan! Johtokunnassa jatkavat 2021: Sari Saarikoski (puheenjohtaja) Hanna Vanhala (sihteeri) Nina Lindahl…

Styrelsen 2021

Wasa Unique r.f. höll sitt höstmöte 22.11. Mötet godkände verksamhetplan och budget för 2021. Ny styrelsemedlem Maria Kallio, välkommen med! I styrelsen kvarstår 2021: Sari Saarikoski (ordförande) Hanna Vanhala (sekreterare)…