Om du har frågor eller om du vill börja med Estetisk truppgymnastik, kontakta oss via coach@wasaunique.fi, eller 045 231 7729 (Hanna Niemi, Truppansvarig)

Avgifter vårtermin 2023

  • Träningsavgiften innehåller tränings-, medlems- och hallavgiften. 
  • Avgiften bestäms enligt på förhand bekräftade träningstimmar.