• Träningsavgiften innehåller tränings-, medlems- och hallavgiften. 
  • Avgiften bestäms enligt på förhand bekräftade träningstimmar.