Tävlingsgruppen i Wasa Unique

Gymnasterna i tävlingsgruppen är allt från 2012-2005 födda. I tävlingsgruppen tränar vi 2-4 gånger i veckan, oftast vid silveria.

Tränare i tävlingsgruppen är: Alicia Björkvik, Lycke Wikstrand, Sibelle Pelletier, Linn Pitkänen

Timmarna går på svenska men ledarna kan finska.

Våra mål
I Wasa Uniques tävlingsgruppen är fokus att ha roligt på träningarna/tävlingarna och att utvecklas.
Våra grupper passar för dem som vill satsa på redskapsgymnastik och också för de som även har andra hobbyer.

Tävlingar
Vi deltar i allt från 1- 6 tävlingar per termin beroende på intresse och var tävlingarna ordnas.

För att delta i svenska tävlingar krävs bronsmärket som vi gör i början av terminerna. För att delta i finska tävlingar krävs också silvermärket som vi också övar på.

Vi tävlar på redskapen: barr/räck, matta, hopp och bom.

Wasa Uniques tävlingsgrupper

Vi har 3 olika grupper baserat på tävlingsklass och nivåer

Wyra

Tävlingsgrupp för tävlingsklassen B i redskapsgymnastik

Wydia

Tävlingsgrupp för tävlingsklassen C i redskapsgymnastik

Till Wydia kan man komma om man förut tävlat i C eller om man fått kategori III eller högre i B.

Wystica

Tävlingsgrupp för tävlingsklassen D och uppåt i redskapsgymnastik

Till Wystica kan man komma om man förut tävlat i D eller om man fått kategori IV eller högre i C.