Redskapsgymnastik Självständig träningsgrupp

Denna grupp tränar en gång i veckan och är till för tränare, före detta tävlingsgymnaster eller andra som har erfarenhet av gymnastik och som kan träna redskapsgymnastik relativt självständigt. Träningarna innehåller såväl ledda delar som fria delar där man får träna på valfria redskap. Timmen går på svenska men ledaren kan finska.