Infotillfälle 5.11.2019

Tisdag 5.11.2019 höll Wasa Unique ett infotillfälle för truppföräldrar, grupper över 8 år. Power point presentationen från infotillfället hittas här.

Wasa Unique börjar sin verksamhet

Wasa Unique börjar sin verksamhet från och med 1.1.2020 Föreningen erbjuder motions, hobby och tävlingsgymnastik för barn och vuxna i alla åldrar.

Juluppvisningar 2019

Wasa Uniques Dellaria lag uppträder på både Vaasa-flickornas(10.12) och Vasamattarets (14.12) juluppvisning. Mera info om uppvisningarna på föreningarnas hemsidor.