Infotillfälle 5.11.2019

Tisdag 5.11.2019 höll Wasa Unique ett infotillfälle för truppföräldrar, grupper över 8 år. Power point presentationen från infotillfället hittas här.

Juluppvisningar 2019

Wasa Uniques Dellaria lag uppträder på både Vaasa-flickornas(10.12) och Vasamattarets (14.12) juluppvisning. Mera info om uppvisningarna på föreningarnas hemsidor.