Höstmöte 22.11.2020

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Wasa Unique rf:s styrelse önskar medlemmarna i föreningen välkommen till stadgeenligt
höstmöte 22.11.2020 kl 17 vid SFV möteslokal, Handelsesplanaden 23B Vasa
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Vi öskar dig varmt välkommen med att utveckla föreningens verksamhet – Kom med!

Styrelsen i Wasa Unique rf

Relaterade artiklar