Corona info från och med 31.3

Wasa Uniques Covid-19 instruktioner från och med 31.3.2021 

Föreningen följer de instruktioner som ges av THL, STM, Voimisteluliitto, FSG samt Finlands Olympiakommitté. Därtill följer föreningen de rekommendationer och restriktioner som sätts av lokala RFV. 

Om du är exponerad av eller har testat positivt för Covid-19, ta genast kontakt med föreningen och berätta vilka grupper du deltagit i under exponeringen! 

  1. Barn och unga: alla under 20 år.
  2. Truppgymnastikens hobby- och tävlingsgrupper, samt

redskapsgymnastikens tävlingsgrupp, fortsätter i grupper med max tio (10) 

personer.

  1. Övriga barngrupper fortsätter i grupper med max tio (10) personer.
  2. Då ett utrymme kan delas (t.ex. Vilpe Arena eller Isolahden koulu) med hjälp av en tjock gardin eller vägg, får flera lag vistas i samma utrymme med max antal deltagare. Man bör vara uppmärksam med att grupperna inte i något skede får träffas under träningen eller under tiden de vistas i utrymmet. 
  1. Alla personer över 12 år följer rekommendationen gällande användning av ansiktsmask. Ledaren/tränaren använder mask under hela vistelsen i tränings utrymmet.
  2. Handhygienen garanteras genom att alla tvättar händerna innan och efter timmen. Vid Vilpe Arena ska alla ha med sig en egen handduk för handtvätt.
  3. 5. Vi följer hälsovårdsmyndighetens rekommendationer, om exponering misstänks. Väntar man på ett corona-test resultat, får man INTE delta i träningarna på plats. Den egna tränaren kan vid behov erbjuda hem- eller distansträning under karantäntiden.
  4. Vi följer noggrann instruktionerna som kan läsas av Vasa sjukvårdsdistrikt, som finns på länken nedan.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/ gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt/ 

  1. Enligt dessa instruktioner använder föreningen dessa regler fram tills nya restriktioner kommer.

– Styrelsen – Mera information: 050 366 7791, vardagar kl. 9-18. Wasa Unique Karperövägen

Relaterade artiklar