Wasa Stars donerade 500 € till Wasa Unique r.f.

Vi delar ut 4 stycken 125 € stipendier enligt givarens anvisningar, det vill säga till potentiella ungdomar som är ekonomiskt missgynnade, så att de har en ekonomiskt lika möjlighet att utöva den sport de älskar.

I ansökan behöver komma fram gymnastens lag, hur många år gymnasten har hållit på och de egna målsättningarna inom grenen.

Vi ber er skicka i en fritt formulerad ansökan senast fredag 20.3.2020 kl. 16.00 till info@wasaunique.fi

Vi meddelar de gymnaster som har fått stipendiet den 23.3.2020. Summan betalas inte in åt gymnasten utan dras av på två terminsavgifter. Ansökningarna behandlas under följande styrelsemöte och bortskaffas på rätt sätt. Namnen på gymnasterna som få stipendierna kommer inte att publiceras.

 

Relaterade artiklar