Vi återvänder till salen!

Från och med 9.11.2020 har salarna i Vasa och Korsholm öppet för 20personer, vilket betyder att vi igen får hålla våra timmar i salarna, välkomna!

Nu är det mycket viktigt att alla tar hand om varandra, och vi vill därför påminna om några saker:

  • Ingen kommer till timmen sjuk eller om en familjemedlem är sjuk.

  • Alla tvättar händer innan och efter timmen.

  • Försök, i mån av möjlighet, att hålla avstånd.

  • Alla ledare bär munskydd, du som förälder gör väl också det om du behöver vistas i omklädningsgrummet?

  • Kom till timmen så sent som möjligt innan den börjar!

  • Byt kläder redan hemma för att minska tiden i omklädningsrummen där också andra grupper än din kan vistas.

  • Märk din vattenflaska så vi inte tar fel.

 

Vi hoppas att vi ska få fortsätta med timmarna fram till jullovet, och infomerar som vanligt om något ändrar. Till dess – njut av att få vara tillbaka!

Relaterade artiklar